Wat is IVSA Global?

De IVSA heeft als missie “to benefit the animals and people of the world by harnessing the potential and dedication of veterinary students to promote the international application of veterinary skills, education and knowledge” en doet dit wereldwijd door middel van het organiseren uitwisselingen, congressen en symposia. Ter ondersteuning hiervan zijn er ook internationale commissies, een development fund en een algemeen bestuur.

Bestuur van IVSA Global

Het Executive Committee (ExCo) bestaat uit 8 leden, welke jaarlijks democratisch worden gekozen, en is het dagelijkse bestuur van IVSA Global. Zij voert het beleid van IVSA door overzicht te houden over de verschillende Member Organisations, global committees en verschillende projecten te ondernemen. Daarnaast onderhoudt ExCo verschillende relaties met andere veterinaire en algemene gezondheids organisaties om de stem van de veterinaire student te laten horen. 

IVSA ExCo wordt ondersteund door het Secretariat, een orgaan waarvan de leden ook jaarlijks gekozen worden en de Trust, welke bestaat uit oud Exco Bestuurders.

Lees meer op de IVSA global website

Development Fund

De Development Aid Director (DAD) is vanuit ExCo verantwoordelijk voor het IVSA development fund. Dit is een fonds wat voor ingezet voor het verbeteren van diergeneeskundig onderwijs in faculteiten van ontwikkelingslanden. Een voorbeelden hiervan zijn studiebeurzen voor studenten uit deze landen of het project Vetbooks4Africa, waarbij lesboeken vanuit de hele wereld worden ingezameld om bibliotheken van veterinaire instellingen in Afrika uit te breiden. Het fonds bestaat uit de verkoop van IVSA merchandise, inzamelingsacties en donaties van IVSA leden, welke over het algemeen gedaan worden tijdens IVSA evenementen. 

Lees meer op de IVSA global website

Commissies en Working Groups

Onder IVSA Global vallen ook meerdere commissies. Dit zijn internationale commissies, wat inhoudt dat de leden hiervan afkomstig zijn van verschillende faculteiten van over de hele wereld. De voorzitters van de commissies worden jaarlijks op het Congress gekozen en zij voeren vervolgens in september de selectie voor hun commissie van dat jaar uit. Op dit moment heeft IVSA de volgende commissies:

  • Standing Committee on One Health
  • Standing Committee on Veterinary Education
  • Standing Committee on Animal Welfare
  • Standing Committee on (Student) Wellness
  • Working Group on Alumni
  • Standing Committee on Career Attributes

Lees meer informatie over de verschillende IVSA Committees hier

Statuten

Natuurlijk zijn de organisatie en doeleinden van IVSA ook allemaal vastgelegd in statuten. Deze zijn opgesplitst in een Constitution en Bylaws. Dit datgene wat tijdens het jaarlijkse IVSA Congress en Symposium grotendeels wordt besproken in de General Assembly. Als je interesse hebt in de details hiervan, dan kan je zie hier lezen. Dit is de wiki van IVSA; naast de statuten is er hierin een heel scala aan informatie over de IVSA te lezen.